Oferta

Home Complete swoją ofertę kieruje do osób zbyt zajętych aby zaangażować się w proces wykańczania nieruchomości oraz do tych, którzy oczekują wysokiej jakości usług remontowo-budowlanych. Regularnie współpracujemy z Klientami z poza Trójmiasta i Polski.

Jak działamy?

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług działamy według określonego schematu, który pozwala nam poznać oczekiwania naszych Klientów.

1. Spotkanie z Klientem na miejscu inwestycji jest pierwszym krokiem do podjęcia współpracy. Ustalamy zakres prac, termin realizacji oraz weryfikujemy czy konieczne będzie pozyskanie dodatkowych dokumentów – np. projekty instalacji czy aranżacje.

2. Wykonanie wstępnego bezpłatnego  kosztorysu.

3. Decyzja o współpracy – wiąże się z doprecyzowaniem kosztorysu oraz przygotowaniem harmonogramu prac, który jest załącznikiem do umowy.

4. Podpisanie umowy

5. Realizacja prac  m.in. 

  • poinformowanie mieszańców o przewidywanych pracach oraz niedogodnościach związanych z remontem,
  • pełen nadzór nad pracami: ekipa oraz podwykonawcy,
  • ustalanie terminów wykonania prac przez podwykonawców (stolarze, parkieciarz, itp.)
  • zamówienia i dostarczanie niezbędnych materiałów,
  • codzienna weryfikacja jakości oraz postępu prac względem ustalonego harmonogramu.
  • rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych lub technologicznych powstałych podczas wykonywania prac,
  • bieżące informowanie Klienta o przebiegu inwestycji lub ewentualnych problemach z propozycją rozwiązania,
  • kontrola kosztów względem ustalonego kosztorysu (prace wraz z materiałem

6. Zakończenie remontu i weryfikacja jakości oraz ilości wykonanych prac.

Szczegółowych informacji chętnie udzielimy telefonicznie lub mailowo.

Terminowa realizacja prac

W swoich działaniach wykorzystujemy wiele profesjonalnych narzędzi. Dzięki temu, wyróżniamy się maksymalną skutecznością.

Najwyższa jakość usług

Informujemy na bieżąco o postępach prac i zdajemy raporty ze swoich działań. Jakość jest dla nas najważniejsza!

Komfortowa współpraca

Zaufanie obu stron to dla nas podstawa. Działamy z nastawieniem na pełną satysfakcję Klienta.