Blog

Hossa na rynku nieruchomości

Rok 2018 był jednym z najbardziej udanych dla banków udzielających kredytów hipotecznych. Instytucje finansowe udzieliły ponad 190 tys. kredytów hipotecznych łącznej wartości 44 mld zł! Tak wielka ilość i wartość udzielonych kredytów jasno wskazuje, że boom na rynku nieruchomości trwa w najlepsze. Dzięki utrzymywaniu niskich stóp procentowych i niskich marż wynik całego sektora bankowego jest […]